Base Coat – Sơn dưỡng móng

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review )

249.000

 

Sơn dưỡng móng tay – base coat thường gồm có một polymer tạo màng tan trong dung môi hữu cơ bay hơi (nhanh chóng bốc hơi), giúp tất cả các thành phần trong sản phẩm có thể hoạt động một cách tối ưu. Trong base coat cũng bao gồm các chất làm dẻo, cung cấp một lớp màng không gian, giữ cho sơn dưỡng móng có thể linh hoạt trên móng.

Base Coat – Sơn dưỡng móng

249.000

Call Now Button